CMS MADE SIMPLE FORGE

Norwegian/Norsk Bokmål

 

This project is for any translations of CMS Made Simple to Norwegian (Bokmål), both the core and modules. Dette prosjektet inneholder all oversetting av CMS Made Simple til norsk bokmål, for både selve kjernen og tilleggsmodulene.