CMS MADE SIMPLE FORGE

Name Type Description
Swedish/Svenska Translation This project is for any translations of CMS Made Simple to Swedish, both the core and modules. Det här projektet är för alla översättningar av CMS Made Simple till svenska, både själva kärnan och moduler.